Restaurant Bestuurder Dringend Gesoek

Restaurant Bestuurder. Pos beskikbaar vanaf 3 Janaurie 2020.

Die suksesvolle kandidaat is die persoon wat:
* 'n lojale en dinamiese harde werker is met 'n minimum kwalifikasie van Graad 12;
* beskik oor goeie interpersoonlike- en kommunikasievaardighede;
* Afrikaans en Engels magtig is;
* betroubaar en stiptelik is;
* oor geen kriminele rekord beskik nie;
* 'n poligraaftoets vrywilliglik ondergaan en slaag;
* rekenaarvaardig is;
* beskik oor eie vervoer; 
* 'n probleemoplosser is en onder druk kan werk.
* Padlangs se naam hoog hou en bevorder.
* die bestuur van die restaurant behartig tydens sy/haar skof;
* kliënte ontvang, bestellings neem en toesien dat dit korrek bedien word;
* navrae, klagtes en voorstelle hanteer.

Basiese salaris wissel van R5000 tot R8000 per maand plus 2% kommissie op verkope.

Stuur asseblief 'n volledige CV na padlangs777@gmail.com.
Read more...

The Motoring Clinic


Top 5 Topics